Vpis v srednjo šolo

Dragi devetošolci!

Kmalu vas čaka pomembna odločitev o izbiri poklica in s tem tudi ustrezne srednje šole. Morali boste dobro razmisliti in zbrati čim več informacij. Opravljanju svojega poklica boste namenili veliko svojega časa, zato je pomembno, da izberete poklic, ki ustreza vsem spodnjim kriterijem:

–  vas veseli

– za opravljanje tega poklica imate ustrezne sposobnosti (telesne in miselne)

– se sklada z vašimi osebnostnimi lastnostmi

– je skladen z vašimi delovnimi/učnimi navadami

– za vpis v izbrani izobraževalni program imate ustrezno število točk (dovolj dobre šolske ocene).

Pomembnejše informacije in datume vam posredujem na razrednih urah. Prav pa je, da znate tudi sami poiskati informacije za pomembno življenjsko odločitev, v katero srednjo šolo se vpisati. Veliko koristnih informacij in gradiv najdete na oglasni deski, na spletnih straneh ter v knjižnici. Predvsem tiste o svojih sposobnostih in lastnostih pa lahko dobite tudi v pogovoru s starši, prijatelji, sorodniki, znanci, učitelji in sošolci.

Spoštovani starši,

bodite v oporo svojemu mladostniku pri iskanju njegove identitete, poklicnih ciljev in informacij, povezanih z nadaljnjim šolanjem. Končna izbira pa naj bo njegova, saj bo na ta način bolj motiviran za učenje v času šolanja ter za spoprijemanje z iskanjem zaposlitve po končanem šolanju.

Psihologinja Tadeja Podgorelec

Izobraževalna shema v Sloveniji

Spletna stran Ministrstva za šolstvo, znanost in šport – vpis v SŠ:

  • Razpis za vpis v srednje šole: Vpis za šolsko leto 2020/21, Priloga I
  • lanska omejitev vpisa (“točke”): Vpis za šolsko leto 2019/20, Spodnje meje po 1. krogu izbirnega postopka 

Opisi poklicev

Štipendije

Moja izbira

E-svetovanje

Spletni portal dijaski.net

 

Oznake: ,