Učbeniški sklad je ločeni del šolske knjižnice. Šola iz učbeniškega sklada izposoja oziroma daje v uporabo učbenike in drugo učno gradivo. Za vse učence je izposoja brezplačna. Izposojene učbenike mora učenec ob koncu šolskega leta vrniti nepoškodovane. Če je učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, se uporabniku zaračuna odškodnina, ki je določena na podlagi nabavne cene in starosti učbenika.

Poleg izposoje učbeniških kompletov za vse razrede šola za učence prvega vzgojno‑izobraževalnega obdobja zagotovi tudi komplete delovnih zvezkov. Učenci jih prejmejo brezplačno in jih dobijo v uporabo kot končni uporabniki.

Sabina Vidmar, šolska knjižničarka