Govorilne ure in roditeljski sestanki 2021/22

 


Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure bodo na posameznih enotah naše šole po določenem razporedu. Z vsakim učiteljem se bo možno pogovoriti tudi v času dopoldanskih govorilnih ur, ki jih ima vsak učitelj v svojem urniku enkrat tedensko.

Razpored:

 

 

Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek    

1. razred

DE Adamičeva

PŠ Št. Jurij

PŠ Žalna

Torek, 31. 8. 2021 ob 17.00

 

 

 

 

 

 

PŠ Kopanj Sreda, 1. 9. 2021 po sprejemu prvošolcev  

2. razred

DE Adamičeva

PŠ Št. Jurij

PŠ Žalna

2., 3. razred

Kopanj

Ponedeljek, 6. 9. 2021 ob 16.30

 

 

3. razred

DE Adamičeva

PŠ Št. Jurij

PŠ Žalna

Ponedeljek, 6. 9. 2021 ob 16.40

 

 

4. razred

PŠ Št. Jurij

PŠ Žalna

ME Tovarniška

Ponedeljek, 6. 9. 2021 ob 17.50

 

 

 

5. razred

PŠ Št. Jurij

PŠ Žalna

ME Tovarniška

4., 5. razred

PŠ Kopanj

Ponedeljek, 6. 9. 2021 ob 18.00

 

 

6. razred

ME Tovarniška

Torek, 7. 9. 2021 ob 16.30

 

 

7. razred

ME Tovarniška

Torek, 7. 9. 2021 ob 16.45

 

 

8. razred

ME Tovarniška

Torek, 7. 9. 2021 ob 17.45

 

 

9. razred

ME Tovarniška

Torek, 7. 9. 2021 ob 18.00

 

 

 

2. roditeljski sestanek

 

Razredna stopnja

 

Predmetna stopnja

1., 2., 3., 6., 7. razred ob 16.30

4., 5., 8., 9. razred ob 18.00

Matična šola

PŠ Kopanj

PŠ Žalna

PŠ Št. Jurij

Ponedeljek, 31. 1. 2022

 

 

 

 

 

Torek, 1. 2. 2022

 

 

 

 

 

 

3. roditeljski sestanek skliče razrednik glede na vsebino (šola v naravi, tabor, poklicno usmerjanje ipd.).

 

 

Popoldanske govorilne ure

Razredna stopnja (17.00–18.30) Predmetna stopnja (17.00–18.30)
Ponedeljek, 11. 10. 2021 Torek, 12. 10. 2021
Ponedeljek, 8. 11. 2021 Torek, 9. 11. 2021
Ponedeljek, 13. 12. 2021 Torek, 14. 12. 2021
Ponedeljek, 7. 3. 2022 Torek, 8. 3. 2022
Ponedeljek, 11. 4. 2022 Torek, 12. 4. 2022
Ponedeljek, 9. 5. 2022 Torek, 10. 5. 2022

Strokovni delavki Marta Steklasa in Milena Strnad sta na voljo za govorilne ure od 17.45 do 18.30.

Kontaktni podatki in lokacije popoldanskih GU strokovnih delavcev

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj

 

Bagon Špela spela.bagon(at)oslag.si T        
Bašelj Nika nika.baselj(at)oslag.si T        
Benedik Sabina sabina.benedik(at)oslag.si T        
Bernard Maja maja.bernard9(at)oslag.si     J    
Bižal Rogale Petra petra.bizalrogale(at)oslag.si T        
Bobnar Brigita brigita.bobnar(at)oslag.si   A      
Bolkovič Andreja andreja.bolkovic(at)oslag.si   A      
Brezigar Barbara barbara.brezigar(at)oslag.si   A      
Bročič Sara sara.brocic(at)oslag.si   A      
Čepe Lidija lidija.cepe(at)oslag.si         K
Daugul Irena irena.daugul(at)oslag.si T        
Dominković Martina martina.dominkovic(at)oslag.si       Ž  
Duša Boža boza.dusa(at)oslag.si     J    
Erjavec Sabina sabina.erjavec(at)oslag.si T        
Erjavec Stanislava stanislava.erjavec(at)oslag.si       Ž  
Erjavec Mihovec Mateja mateja.erjavecmihovec(at)oslag.si       Ž  
Furlan Marina marina.furlan(at)oslag.si T        
Gabrijel Cotič Barbka barbka.gabrijelcotic(at)oslag.si T        
Galli Tanja tanja.galli(at)oslag.si   A      
Gazi Legan Alenka alenka.gazilegan(at)oslag.si     J    
Giovani Petra petra.giovani(at)oslag.si   A      
Gjerkeš Matejka matejka.gjerkes(at)oslag.si T        
Gjerkeš Alina alina.gjerkes(at)oslag.si T        
Goljevšček Petra petra.goljevscek(at)oslag.si T        
Goričar Metka metka.goricar(at)oslag.si T        
Grad Manja manja.grad(at)oslag.si T        
Gregorčič Lenarčič Brigita brigita.gregorciclenarcic(at)oslag.si T        
Hočevar Klavdija klavdija.hocevar(at)oslag.si T        
Jazbinšek Katarina katarina.jazbinsek1(at)oslag.si   A      
Jerončič Nina nina.jeroncic(at)oslag.si     J    
Jerovšek Urška urska.jerovsek(at)oslag.si     J    
Kanižar Marjeta marjeta.kanizar(at)oslag.si T        
Kastelec Anica anica.kastelec(at)oslag.si       Ž  
Kastelec Nastja nastja.kastelec(at)oslag.si   A      
Kastelic Lidija lidija.kastelic(at)oslag.si   A      
Kastelic Melita melita.kastelic(at)oslag.si T        
Kastelic Saša sasa.kastelic(at)oslag.si   A      
Klančar Špela spela.klancar(at)oslag.si T        
Klinc Petra petra.klinc(at)oslag.si T        
Klinc Kristina kristina.klinc(at)oslag.si         K
Knez Tjaša tjasa.knez(at)oslag.si   A      
Kocjančič Nataša natasa.kocjancic(at)oslag.si T        
Komel Aja aja.komel(at)oslag.si   A      
Kos Jana jana.kos(at)oslag.si   A      
Koželj Osolnik Urša ursa.kozeljosolnik(at)oslag.si   A      
Krivec Darja darja.krivec(at)oslag.si T        
Krivec Verena verena.krivec(at)oslag.si T        
Kržišnik Maja maja.krzisnik(at)oslag.si       Ž  
Kumer Meta meta.kumer(at)oslag.si     J    
Kump Gašper gasper.kump(at)oslag.si T        
Kump Špela spela.kump(at)oslag.si   A      
Kumše Katja katja.kumse(at)oslag.si     J    
Lakota Banić Sara sara.lakotabanic(at)oslag.si   A      
Lavrenčič Nina nina.lavrencic(at)oslag.si T        
Lipovšek Matjaž matjaz.lipovsek(at)oslag.si T        
Lupšina Mateja mateja.lupsina(at)oslag.si T        
Majzelj Kralj Maja maja.majzeljkralj(at)oslag.si T        
Marković Simona simona.markovic(at)oslag.si     J    
Marolt Nataša natasa.marolt(at)oslag.si   A      
Marolt Petra petra.marolt(at)oslag.si T        
Martinc Petra petra.martinc(at)oslag.si   A      
Mehle Jasna jasna.mehle(at)oslag.si   A      
Mehlin Germana germana.mehlin(at)oslag.si       Ž  
Mišič Maja maja.misic(at)oslag.si       Ž  
Mrak Anja anja.mrak(at)oslag.si       Ž  
Mrzelj Miša misa.mrzelj(at)oslag.si     J    
Novak Nastja nastja.novak(at)oslag.si     J    
Novljan Andrej andrej.novljan(at)oslag.si T        
Pavelšek Ivan ivan.pavelsek(at)oslag.si T        
Pečelin Janja janja.pecelin(at)oslag.si       Ž  
Pečnik Jožica jozica.pecnik(at)oslag.si T        
Pekolj Zvonka zvonka.pekolj(at)oslag.si     J    
Perko Andrejka andrejka.perko(at)oslag.si         K
Peršin Simona simona.persin(at)oslag.si   A      
Pevec Suzana suzana.pevec(at)oslag.si T        
Pirnat Dragica dragica.pirnat(at)oslag.si   A      
Podgorelec Tadeja tadeja.podgorelec(at)oslag.si T        
Pogačar Helena helena.pogacar(at)oslag.si T        
Pogorelčnik Burger Tanja tanja.pogorelcnikburger(at)oslag.si       Ž  
Potočnik Sandra sandra.potocnik(at)oslag.si T        
Potokar Simona simona.potokar(at)oslag.si   A      
Potokar Blatnik Ana ana.potokarblatnik(at)oslag.si   A      
Radujko Petra petra.radujko(at)oslag.si T        
Rakar Irena irena.rakar(at)oslag.si       Ž  
Rebič Černe Ana ana.rebiccerne(at)oslag.si T        
Remše Tadeja tadeja.remse(at)oslag.si T        
Ristanović Tanja tanja.ristanovic(at)oslag.si T        
Skender Žužek Mateja mateja.skenderzuzek(at)oslag.si T        
Skočir Petra petra.skocir(at)oslag.si T        
Skok Meta meta.skok(at)oslag.si   A      
Stanovnik Katarina Petra katarinapetra.stanovnik(at)oslag.si T        
Steklačič Karmen karmen.steklacic(at)oslag.si     J    
Steklasa Marta marta.steklasa(at)oslag.si T        
Strnad Milena milena.strnad(at)oslag.si T        
Strojan Marko marko.strojan(at)oslag.si T        
Stropnik Kunič Nina nina.stropnikkunic(at)oslag.si T        
Šabić Jasmina jasmina.sabic(at)oslag.si T        
Šajn Lidija lidija.sajn(at)oslag.si         K
Šeme Mušič Polona polona.sememusic(at)oslag.si     J    
Škoda Škerjanc Mojca mojca.skodaskerjanc(at)oslag.si T        
Štrus Andrej andrej.strus(at)oslag.si T        
Šuštar Meglen Ana ana.sustarmeglen(at)oslag.si       Ž  
Tesovnik Romana romana.tesovnik(at)oslag.si T        
Thaler Estera estera.thaler(at)oslag.si T        
Thaler Igor igor.thaler(at)oslag.si T        
Tomažin Jana jana.tomazin(at)oslag.si T        
Tomšič Dejan dejan.tomsic(at)oslag.si T        
Traven Maruša marusa.traven(at)oslag.si     J    
Turk Vida vida.turk(at)oslag.si   A      
Uratnik Bernardka bernardka.uratnik(at)oslag.si T        
Vehar Bruno bruno.vehar(at)oslag.si T        
Vidmar Sabina sabina.vidmar(at)oslag.si T        
Vodenik Vozelj Tanja tanja.vodenikvozelj(at)oslag.si   A      
Vovk Antonela antonela.vovk(at)oslag.si   A      
Vrhovec Darja darja.vrhovec(at)oslag.si     J    
Zajc Urška urska.zajc(at)oslag.si T        
Zalašček Nastja nastja.zalascek(at)oslag.si       Ž  
Zaletelj Helena helena.zaletelj(at)oslag.si     J    
Zalokar Kuhar Helena helena.zalokarkuhar(at)oslag.si T        
Zidar Nataša natasa.zidar(at)oslag.si     J    
Zore Martina martina.zore(at)oslag.si   A      
Zrimšek Špela spela.zrimsek(at)oslag.si       Ž  
Zupančič Janja janja.zupancic(at)oslag.si T        
Zupančič Mateja mateja.zupancic(at)oslag.si T        
Žagar Tanja tanja.zagar(at)oslag.si       Ž  
Žerdin Irena irena.zerdin(at)oslag.si T        
***Vsi e-poštni naslovi, objavljeni na spletnih straneh OŠ LA Grosuplje, vsebujejo namesto znaka "@" nadomestni zapis "(at)" zaradi varovanja šolskih e-poštnih naslovov pred neželeno pošto. Prosimo vas, da pri pošiljanju e-pošte zapis "(at)" zamenjate z znakom "@". Hvala za razumevanje.

 

Dopoldanske govorilne ure

Staršem je tedensko omogočen stik z učitelji v času dopoldanskih govorilnih ur.

4. in 5. razredi na Tovarniški imajo malico med 9.15 in 9.35. Njihova 2. šolska ura traja od 9.35 do 10.20.

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj

Seznam dopoldanskih govorilnih ur

 

Razredniki in matične učilnice

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj

 

Razredniki v šolskem letu 2021/22

Dislocirana enota Adamičeva

1. a Jana Kos, Tanja Galli

1. b Brigita Bobnar, Simona Peršin

1. c Petra Giovani, Dragica Pirnat

1. d Aja Komel, Dragica Pirnat

2. a Nataša Marolt

2. b Saša Kastelic

2. c Špela Kump

2. d Martina Zore

3. a Nastja Kastelec

3. b Andreja Bolkovič

3. c Lidija Kastelic

 

Matična enota Tovarniška

4. a Sabina Benedik

4. b Irena Žerdin

4. c Petra Klinc

5. a Suzana Pevec

5. b Sabina Erjavec

5. c Gašper Kump

6. a Jožica Pečnik

6. b Nina Stropnik Kunič

6. c Melita Kastelic

6. d Maja Majzelj Kralj

6. e Barbka Gabrijel Cotič

7. a Estera Thaler

7. b Mateja Skender Žužek

7. c Špela Klančar

7. d Mojca Škoda Škerjanc

8. a Tadeja Remše

8. b Katarina Petra Stanovnik

8. c Igor Thaler

8. d Ana Rebič Černe

8. e Mateja Zupančič

9. a Irena Daugul

9. b Bruno Vehar

9. c Urška Zajc

9. d Špela Bagon

9. e Klavdija Hočevar

 

Podružnična šola Št. Jurij

1. a Polona Šeme Mušič, Helena Zaletelj

2. a Darja Vrhovec

2. b Miša Mrzelj

3. a Zvonka Pekolj

4. a Nataša Zidar

4. b Maruša Traven

5. a Alenka Gazi Legan

5. b Nastja Novak

 

Podružnična šola Kopanj

1. a/2. a/3. a Kristina Klinc, Lidija Čepe

4. a/5. a   Andrejka Perko

 

Podružnična šola Žalna

1. a Anja Mrak, Stanislava Erjavec

2. a Maja Mišič

3. a Špela Zrimšek

3. b Mateja Erjavec Mihovec

4. a Irena Rakar

5. a Tanja Pogorelčnik Burger

5. b Germana Mehlin