Govorilne ure in roditeljski sestanki 2021/22

 


Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure bodo na posameznih enotah naše šole po določenem razporedu. Z vsakim učiteljem se bo možno pogovoriti tudi v času dopoldanskih govorilnih ur, ki jih ima vsak učitelj v svojem urniku enkrat tedensko.

Razpored:

 

 

Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek

1. razred

DE Adamičeva

PŠ Št. Jurij

PŠ Žalna

Torek, 31. 8. 2021 ob 17.00

 

 

 

 

 

 

PŠ Kopanj Sreda, 1. 9. 2021 po sprejemu prvošolcev  

2. razred

DE Adamičeva

PŠ Št. Jurij

PŠ Žalna

2., 3. razred

Kopanj

Ponedeljek, 6. 9. 2021 ob 16.30

 

 

3. razred

DE Adamičeva

PŠ Št. Jurij

PŠ Žalna

Ponedeljek, 6. 9. 2021 ob 16.40

 

 

4. razred

PŠ Št. Jurij

PŠ Žalna

ME Tovarniška

Ponedeljek, 6. 9. 2021 ob 17.50

 

 

 

5. razred

PŠ Št. Jurij

PŠ Žalna

ME Tovarniška

4., 5. razred

PŠ Kopanj

Ponedeljek, 6. 9. 2021 ob 18.00

 

6. razred

ME Tovarniška

Torek, 7. 9. 2021 ob 16.30

 

7. razred

ME Tovarniška

Torek, 7. 9. 2021 ob 16.45

 

8. razred

ME Tovarniška

Torek, 7. 9. 2021 ob 17.45

 

9. razred

ME Tovarniška

Torek, 7. 9. 2021 ob 18.00

 

 

2. roditeljski sestanek

 

Razredna stopnja

 

Predmetna stopnja

1., 2., 3., 6., 7. razred ob 16.30

4., 5., 8., 9. razred ob 18.00

Matična šola

PŠ Kopanj

PŠ Žalna

PŠ Št. Jurij

Ponedeljek, 31. 1. 2022

 

 

 

 

 

Torek, 1. 2. 2022

 

 

 

 

 

 

3. roditeljski sestanek skliče razrednik glede na vsebino (šola v naravi, tabor, poklicno usmerjanje ipd.).

 

 

Popoldanske govorilne ure

Razredna stopnja (17.00–18.30) Predmetna stopnja (17.00–18.30)
Ponedeljek, 11. 10. 2021 Torek, 12. 10. 2021
Ponedeljek, 8. 11. 2021 Torek, 9. 11. 2021
Ponedeljek, 13. 12. 2021 Torek, 14. 12. 2021
Ponedeljek, 7. 3. 2022 Torek, 8. 3. 2022
Ponedeljek, 11. 4. 2022 Torek, 12. 4. 2022
Ponedeljek, 9. 5. 2022 Torek, 10. 5. 2022

Strokovni delavki Marta Steklasa in Milena Strnad sta na voljo za govorilne ure od 17.45 do 18.30.

Kontaktni podatki in lokacije popoldanskih GU strokovnih delavcev

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj

 

***Vsi e-poštni naslovi, objavljeni na spletnih straneh OŠ LA Grosuplje, vsebujejo namesto znaka "@" nadomestni zapis "(at)" zaradi varovanja šolskih e-poštnih naslovov pred neželeno pošto. Prosimo vas, da pri pošiljanju e-pošte zapis "(at)" zamenjate z znakom "@". Hvala za razumevanje.

 

Dopoldanske govorilne ure

Staršem je tedensko omogočen stik z učitelji v času dopoldanskih govorilnih ur.

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj

Seznam dopoldanskih govorilnih ur

 

Razredniki in matične učilnice

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj

 

Razredniki v šolskem letu 2021/22

Dislocirana enota Adamičeva

1. a Jana Kos, Tanja Galli

1. b Brigita Bobnar, Simona Peršin

1. c Ana Potokar Blatnik, Dragica Pirnat

1. d Aja Komel, Dragica Pirnat

2. a Nataša Marolt

2. b Saša Kastelic

2. c Špela Kump

2. d Sara Kurbus

3. a Nastja Kastelec

3. b Andreja Bolkovič

3. c Lidija Kastelic

 

Matična enota Tovarniška

4. a Sabina Benedik

4. b Irena Žerdin

4. c Petra Klinc

5. a Suzana Pevec

5. b Sabina Erjavec

5. c Gašper Kump

6. a Jožica Pečnik

6. b Nina Stropnik Kunič

6. c Melita Kastelic

6. d Maja Majzelj Kralj

6. e Sandra Potočnik

7. a Estera Thaler

7. b Mateja Skender Žužek

7. c Špela Klančar

7. d Mojca Škoda Škerjanc

8. a Tadeja Remše

8. b Katarina Petra Stanovnik

8. c Igor Thaler

8. d Ana Rebič Černe

8. e Mateja Zupančič

9. a Irena Daugul

9. b Bruno Vehar

9. c Urška Zajc

9. d Špela Bagon

9. e Klavdija Hočevar

 

Podružnična šola Št. Jurij

1. a Polona Šeme Mušič, Helena Zaletelj

2. a Darja Vrhovec

2. b Miša Mrzelj

3. a Zvonka Pekolj

4. a Nataša Zidar

4. b Maruša Traven

5. a Alenka Gazi Legan

5. b Nastja Novak

 

Podružnična šola Kopanj

1. a/2. a/3. a Kristina Klinc, Lidija Čepe

4. a/5. a   Andrejka Perko

 

Podružnična šola Žalna

1. a Anja Mrak, Stanislava Erjavec

2. a Maja Mišič

3. a Špela Zrimšek

3. b Mateja Erjavec Mihovec

4. a Irena Rakar

5. a Tanja Pogorelčnik Burger

5. b Germana Mehlin