Govorilne ure in roditeljski sestanki 2020/21

 


Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure bodo na posameznih enotah naše šole po določenem razporedu. Z vsakim učiteljem se bo možno pogovoriti tudi v času dopoldanskih govorilnih ur, ki jih ima vsak učitelj v svojem urniku enkrat tedensko.

Razpored:

 

 

Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek Razredna stopnja Predmetna stopnja

1. razred

DE Adamičeva

PŠ Št. Jurij

PŠ Žalna

31. 8. 2020

 

 

 

 

 

 

PŠ Kopanj 1. 9. 2020  

2., 3. razred

DE Adamičeva

7. 9. 2020

 

 

8., 9. razred

Matična šola

3. 9. 2020

 

4., 5., 6., 7. razred

Matična šola

8. 9. 2020

 

9. 9. 2020

 

2., 3., 4., 5. razred

PŠ Kopanj

7. 9. 2020

 

2., 3., 4., 5. razred

PŠ Št. Jurij

PŠ Žalna

8. 9. 2020

 

 

 

2. roditeljski sestanek

 

Razredna stopnja

 

Predmetna stopnja

6., 7. razred ob 16.30

4., 5., 8. razred ob 18.00

Matična šola

PŠ Kopanj

PŠ Žalna

PŠ Št. Jurij

Ponedeljek, 8. 3. 2021

 

 

 

 

 

Torek, 9. 3. 2021

 

 

 

 

 

 

3. roditeljski sestanek skliče razrednik glede na vsebino (šola v naravi, tabor, poklicno usmerjanje ipd.).

 

 

Popoldanske govorilne ure

Razredna stopnja (17.00–18.30) Predmetna stopnja (17.00–18.30)
Ponedeljek, 12. 10. 2020 Torek, 13. 10. 2020
Ponedeljek, 9. 11. 2020 Torek, 10. 11. 2020
Ponedeljek, 14. 12. 2020 Torek, 15. 12. 2020
Ponedeljek, 8. 3. 2021 Torek, 9. 3. 2021
Ponedeljek, 12. 4. 2021 Torek, 13. 4. 2021
Ponedeljek, 10. 5. 2021 Torek, 11. 5. 2021

 

Kontaktni podatki in lokacije popoldanskih GU strokovnih delavcev

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj

 

***Vsi e-poštni naslovi, objavljeni na spletnih straneh OŠ LA Grosuplje, vsebujejo namesto znaka "@" nadomestni zapis "(at)" zaradi varovanja šolskih e-poštnih naslovov pred neželeno pošto. Prosimo vas, da pri pošiljanju e-pošte zapis "(at)" zamenjate z znakom "@". Hvala za razumevanje.

 

Dopoldanske govorilne ure

Staršem je tedensko omogočen stik z učitelji v času dopoldanskih govorilnih ur.

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj

Seznam dopoldanskih govorilnih ur:

 

Razredniki in matične učilnice

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj

 

Razredniki v šolskem letu 2020/21

Dislocirana enota Adamičeva

1. a Dragica Pirnat
1. b Brigita Bobnar
1. c Ana Potokar Blatnik
1. d Jana Kos
2. a Nataša Marolt
2. b Saša Kastelic
2. c Tjaša Knez (nadomešča Sara Kurbus)
3. a Špela Kump
3. b Lidija Kastelic
3. c Andreja Bolkovič

 

Matična enota Tovarniška

4. a Irena Žerdin
4. b Zvonka Pekolj
4. c Sabina Benedik
5. a Suzana Pevec
5. b Sabina Erjavec
5. c Gašper Kump
6. a Estera Thaler
6. b Mateja Skender Žužek
6. c Nina Lavrenčič
6. d Mojca Škoda Škerjanc
7. a Tadeja Remše
7. b Katarina Petra Stanovnik
7. c Igor Thaler
7. d Ana Rebič Černe
7. e Mateja Zupančič
8. a Irena Daugul
8. b Bruno Vehar
8. c Sandra Potočnik
8. d Špela Bagon
8. e Klavdija Hočevar
9. a Jana Tomažin
9. b Barbka Gabrijel Cotič
9. c Andrej Novljan
9. d Boža Krajcer
9. e Helena Pogačar

 

Podružnična šola Št. Jurij

1. a Polona Šeme Mušič
2. a Darja Vrhovec
3. a Miša Mrzelj
3. b Maruša Traven
4. a Nataša Zidar
4. b Nina Zoran
5. a Alenka Gazi Legan
5. b Germana Mehlin

 

Podružnična šola Žalna

1. a Anja Mrak
2. a Maja Mišič
2. b Špela Zrimšek
3. a Mateja Erjavec Mihovec
4. a Irena Rakar
4. b Tanja Žagar
5. a Petra Klinc
5. b Tanja Pogorelčnik Burger

 

Podružnična šola Kopanj

1. a/2. a/3. a Lidija Čepe
4. a/5. a   Andrejka Perko