Šolski koledar in redovalne konference

Šolski koledar je objavljen na spletnih straneh pristojnega ministrstva.

 

Redovalne konference – v posodabljanju

1. ocenjevalno obdobje

28. 1. 2021, 14.00 predmetna stopnja

28. 1. 2021, 17.00 razredna stopnja

2. ocenjevalno obdobje 10. 6. 2021, 14.00, 9. razred
21. 6. 2021, 17.00, 1.–8. razreda