Dokumenti

Hišni red (26. 9. 2017)

Vzgojni načrt OŠ LA Grosuplje z dne 5. 6. 2024

Pravila šolskega reda OŠ LA Grosuplje z dne 5. 6. 2024

Pravila šolskega reda (30.9. 2019, v veljavi do 5. 6. 2024)

Pravila prilagajanja šolskih obveznosti (30. 8. 2013)

Pravila o šolski prehrani (27. 9. 2017)

Vzgojni načrt (maj 2009, v veljavi do 5. 6. 2024)

Protokol za ravnanje na Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje za preprečevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2 (24. 8. 2021)

Pravila Šolskega sklada OŠ LA Grosuplje (17. 12. 2021)

Pravilnik o subvencioniranju (28. 2. 2022)

 

 


Obrazci

Prijavnica varstvo vozačev

Prijavnica interesne dejavnosti

Odhodi in spremstva iz podaljšanega bivanja

Vloga za dodelitev sredstev za subvencioniranje

Vloga za prepis otroka na OŠ LA Grosuplje

Obvestilo staršev o izobraževanju otroka na domu

Vloga za dodelitev sredstev za subvencioniranje

Vloge za status: