Prevozi

Avtobusni prevozi

Prevoz učencev v in iz šole je organiziran v sodelovanju med prevozniškimi podjetji in Občino Grosuplje.

Aktualni vozni redi (15. 9. 2020) (.xls)

Od torka, 15. 9. 2020, velja posodobljen vozni red šolskih avtobusov.
Na relaciji Luče – Žalna bo avtobus ustavljal na dveh novih postajališčih: v vasi Zagradec in v Mali Loki.

 


Vozni red avtobusov in kombijev

Aktualni vozni red: Vozni red avtobusov in kombijev – občina Grosuplje (23. 9. 2019)

 • Obvestilo občine Grosuplje (Mojca Koželj, 19. 9. 2019): Izvajalec prevozov LPP sporoča: Za smer Škocjan, Spodnjo Slivnico in Luče tretji razvozi stopijo v veljavo s 1. 10. 2019, ostali pa z ponedeljkom 23. 9. 2019.
 • Obvestilo občine Grosuplje (Klavdija Mehle, 19. 12. 2019): Zaradi uskladitve voznih redov začne 6. 1. 2020 veljati nov vozni red linije 73 – Škocjan – Št. Jurij – Sp. Slivnica – Grosuplje. Spremenjen je  odhod avtobusa zjutraj iz Škocjana (namesto 6:55 je odhod 6:45 in namesto 7:50 je odhod 7:45).

1. vozni red: Vozni red avtobusov in kombijev – občina Grosuplje (23. 8. 2019)

 • Obvestilo občine Grosuplje (Mojca Koželj, 23. 8. 2019): Avtobusni prevozi v šolskem letu  2019/20 se bodo večinoma izvajali v skladu z lanskimi voznimi redi, uvedeno je nekaj sprememb, ki so posledica prilagoditve spremembam urnika OŠ LA Grosuplje, ME Tovarniška. Ob začetku pouka so do uskladitve veljavne stare vozovnice. Spremembe se uvajajo s 1. 9. 2019.
 • Obvestilo občine Grosuplje (Mojca Koželj, 5. 9. 2019): Z 9. 9. 2019 bo uveden drugi izvoz Št. Jurij – Vino s kombijem, ki že vozi učence iz Medvedice.
 • Obvestilo občine Grosuplje (Mojca Koželj, 13. 9. 2019): Drugo vozilo za Luče je s ponedeljkom 16. 9. 2019 prestavljeno za 10 minut, učenci iz Velikega Mlačevega lahko uporabljajo avtobus iz Ilove Gore. S 1. 10. 2019 bo 1. vozilo (tretji izvoz) premaknjeno za 10 minut.

 


Varstvo vozačev

Na šoli je organizirano varstvo vozačev pred in po pouku.

Starši, ki želijo, da je njihov otrok vključen v varstvo vozačev, na začetku šolskega leta razredniku oddajo pisno prijavo.

Prijavnica – varstvo vozačev


Varna pot v šolo

Zakon o varnosti cestnega prometa v 91. členu določa, da morajo imeti otroci na poti v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši. V tem primeru starši razredniku oddajo pisno obvestilo s podatki o spremljevalcu otroka na poti v ali/in iz šole domov.

Upoštevamo nasvete za prometno varnost:

 • Hodimo po notranji strani pločnikov ali pa po levi strani ceste (proti vozečim vozilom), kjer ni pločnikov.
 • Vedno se ustavimo korak od roba pločnika ali od roba ceste. Nikoli ne stecimo naravnost na cesto.
 • Poslušajmo in opazujmo promet, ki prihaja z leve in desne.
 • Če je v bližini označen prehod za pešce (zebra), cesto prečkajmo le tam.
 • Cesto prečkajmo z normalnim korakom.
 • Počakajmo, da se cesta sprazni. Bodimo pozorni in glejmo okoli sebe, dokler nismo varno čez cesto.
 • Ne igramo se na cesti ali ob njej.
 • Učenci prvih razredov nosimo okoli vratu rumene rutice.
 • Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti bodimo vidni, uporabljajmo svetla oblačila živih barv in kresničko.
 • Če kolesarimo, vedno nosimo čelado, saj varuje glavo. Naše kolo mora imeti kolo brezhibno opremo, predvsem zavore, luči, odsevnike in zvonec.
 • Na cestišču se s kolesom peljemo drug za drugim. Voziti drug poleg drugega je nevarno.
 • Bodimo previdni pri vstopanju in izstopanju iz avtobusa in iz šolskih kombijev.
 • Do voznikov avtobusov in šolskih kombijev se obnašamo vljudno in spoštljivo.

 

 

Načrt šolskih poti

Načrt šolskih poti Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje je nastal po smernicah Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa z namenom, da se poveča varnost učencev na prometnih površinah v ožjem in širšem okolišu naše matične šole, dislocirane enote in treh podružnic. Dokument vsebuje preventivno-vzgojni in tehnično-varnostni del. V slednjem so predstavljene fotografije z izpostavljenimi mesti, grafični načrt šolskih poti in nasveti za varnejšo pot.

Načrt šolskih poti 2018 – OŠ LA Grosuplje