Tekmovanja

2021/22

 
Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno Krovni mentor Mentor na enoti
Kresnička 14. 4. 2022 Gazi Legan, A.

K – /

Ž – Pečelin, J.

J – Gazi Legan, A.

A – Kump, Š.

T – Zajc, U.

Logika 23. 9. 2021 16. 10. 2021 6. 11. 2021 Remše, T.

K – /

Ž – Mehlin, G.

J – Zidar, N.

A – /

T – Remše, T., Pevec, S.

Logična pošast 06. 05. 2022 21. 5. 2022  

K – Perko, A.

Ž – Mišič, M

J – Zidar, N.

A – Kastelic, S.

T – Ana Rebič Černe, Žerdin, I.

Sladkorna bolezen 15. 10. 2021 20. 11. 2021   Thaler, E.
Angleščina (9. raz.) 11. 11. 2021 16. 3. 2022   Lavrenčič, N.
Angleščina (8. raz.) 11. 11. 2022 16. 3. 2022   Stropnik Kunič, N.
Angleščina (7. raz.) 17. 2. 2022 24.3. 2022   Majzelj Kralj, M.
Angleščina (6. raz.) 16. 2. 2022 12. 4. 2022   Jerončič, N.

Biologija

(Proteusovo priznanje)

20. 10. 2021 3. 12. 2021  

Pogačar, H.

Gabrijel Cotič, B.

Bober 8.–12. 11. 2021 in 15.–19. 11. 2021 22. 1. 2022 Furlan, M.

K – /

Ž – /

J – Gazi Legan, A.

A – /

T – Furlan, M.,

Matemček 5. 11. 2021 20. 11. 2021  

K – Perko, A.

Ž – Erjavec Mihovec, M.

J – Mrzelj, M.

A – Bolkovič, A.

T – Kump, G.

Zgodovina 7. 12. 2021 10. 3. 2022   Vehar, B.
Slovenščina (Cankarjevo priznanje) 9. 11. 2021 9. 12. 2021 12. 2. 2022 Pečnik, J.

K – Perko, A.

Ž – Rakar, I.

J – Gazi Legan, A.

A – /

T – Bagon, Š., Hočevar, K., Zupančič, M., Benedik, S., Kump, G.

Slovenščina – Mehurčki (Cankarjevo priznanje) 29. 3. 2022 Šeme Mušič, P.

K – Čepe, L.

Ž – Zrimšek, Š.

J – Šeme Mušič, P.

A – Marolt, N.

Kemija

(Preglovo priznanje)

11. 1. 2022 26. 3. 2022 7. 5. 2022   Gabrijel Cotič, B.
Geografija 16. 11. 2021 2. 4. 2022   Škoda Škerjanc, M., Krivec, V.

Fizika

(Stefanovo priznanje)

2. 2. 2022 14. 4. 2022 21. 5. 2022 Zajc, U.
Vesela šola 9. 3. 2022 13. 4. 2022 Krivec, V.

K – /

Ž – /

J – Šeme Mušič, P.

A – /

T – Krivec, V., Pevec, S.

Matematika

(Vegovo priznanje)

17. 3. 2022 6. 4. 2022 23. 4. 2022 Kastelic, M.

K – Klinc, K.

Ž – Pogorelčnik Burger, T.

J – Traven, M.

A – Pirnat, D.

T – Kastelic, M., Pevec, S.

Šah september 2021

Vehar, B.

 

K – /

Ž – /

J – /

A – /

T – Vehar, B.

Zlata kuhalnica maj   Goričar, M.
Glasbena olimpijada januar 2022 marec 2022   Kocjančič, N.

Bookworms

(bralno tekmovanje 2.-7. razred)

Jerončič, N.

K – Klinc, K.

Ž – Zalašček, N.

J – Jerončič, N.

A – Brezigar, B.

T – Pavelšek, I., Jerončič, N.

Cici vesela šola  

Ž – Erjavec, S.

J – Šeme Mušič, P.

Športna tekmovanja T – Thaler, I.