Spoštovani starši,

aprila 2023 so se učenci prijavili k obveznim oz. neobveznim izbirnim predmetom, ki jih bodo obiskovali v šolskem letu 2023/24.

V primeru, da vam izbrani predmeti ne ustrezajo, lahko za spremembo, prijavo ali odjavo zaprosite z izpolnjeno vlogo.

Vlogo za spremembo izbirnih predmetov dobite tukaj.

Izpolnjeno vlogo posredujte pomočniku ravnateljice Milošu Koviču na elektronski naslov milos.kovic(at)oslag.si ali jo oddajte razredniku vašega otroka, do vključno torka, 12. 9. 2023.

Vloge bodo obravnavane in če bo sprememba možna v okviru že izoblikovanih skupin in predmetov v določenem oddelku, boste starši obveščeni prek e-pošte najkasneje do 20. 9. 2023. Starši boste prejeli tudi nov urnik otroka.

Do razrešitve vloge mora učenec obiskovati pouk po obstoječem urniku.

S spoštovanjem,
vodstvo šole