Z učenci 1. razreda smo v letošnjem šolskem letu prvič sodelovali v eko projektu »Znanje o gozdovih«. Preko celega šolskega leta smo opazovali spremembe v naravi in raziskovali, kako pomembno je, da skrbimo za čisto okolje. Obenem smo se učili, kako se moramo obnašati v gozdu, v tem pestrem življenjskem prostoru, kjer živijo različne vrste rastlin in živali.

Prelepa narava nas je že na začetku šolskega leta bogato obdarila s številnimi naravnimi materiali. Starši naših prvošolcev so se potrudili, da smo lahko pripravili lepo razstavo gozdnih rastlin, plodov, storžev, listov in vej. Naša učilnica se je za nekaj dni spremenila v pravo gozdno učilnico. Z učenci smo si ves naravni material ogledali, ga poimenovali, razvrščali in opazovali prelepe jesenske barve. Pri književni vzgoji smo prebrali poučno pravljico Deklica in mesto, ki jo je napisal Vane Kosturanov. Ob njej smo se pogovarjali o pozitivnih vplivih gozda. Pri likovni umetnosti smo večkrat ustvarjali na temo gozd-a, izdelali pa smo tudi prelepa gozdna drevesa iz plastelina in unikatne slike iz gozdnih plodov. V telovadnici smo izpeljali čutno pot z jesenskimi plodovi. Učenci so bosi hodili po različnih naravnih materialih in povedali, po katerih jim je hoditi prijetno oz. po katerih manj prijetno. V naravnem okolju smo pogosto opazovali gozdne rastline, drevesa in plodove. Ob vsakem obisku gozda smo se trudili upoštevati gozdni bonton in z zaprtimi očmi poslušali zvoke ter uživali v prelepi naravi. Seveda smo se vedno naprej umirili in z dihalnimi vajami naužili svežega zraka, nato pa prisluhnili vodeni vizualizaciji in gozd doživljali z vsemi čutili.

Spomladi smo se udeležili čistilne akcije, ki je potekala tudi ob robu bližnjega gozda.  Pouk smo medpredmetno povezovali in v gozdu izvedli tudi ure matematike, kjer smo utrjevali števila in računali do 20. Delo je potekalo skupinsko, učenci pa so bili zelo motivirani, kadar je šolska ura potekala v gozdu. Ob koncu šolskega leta smo obiskali Vodomčev gaj, ki se nahaja na stiku gozda in travnikov, zato je del naravoslovne učne poti speljan tudi ob gozdnem robu. Ob poučnih tablah so učenci utrjevali poznavanje rastlin in živali, ki živijo ob gozdnem robu. Prav tako so lahko, ob poučni tabli, s pritiskom na gumb, prisluhnili oglašanju različnih vrst ptic, ki živijo na našem območju in si ogledali tudi zanimivo razstavo debel gozdnih dreves.

Mentorici: Anja Mrak in Stanka Erjavec

Fotografije: Anja Mrak in Stanka Erjavec

 

Oznake: , , ,