22. april je svetovni dan Zemlje, katerega namen je opozoriti družbo na dejstvo, da je planet, na katerem živimo, minljiv in ranljiv, zato ga je potrebno ohranjati. Svetovni dan Zemlje je bil prvič organiziran že leta 1970, od takrat pa se vsakoletno obeležuje v več kot 192 državah. Koordinira ga globalna mreža Dneva Zemlje.

V sklopu praznovanja se po svetu odvijajo številni dogodki, ki spodbujajo ljudi k bolj skrbnemu ravnanju z našim planetom. Vsi se moramo zavedati, da je skrb za okolje življenjskega pomena za življenje, kot ga poznamo danes. Pretirano izkoriščanje naravnih virov, krčenje velikih gozdnih površin, onesnaževanje vodnih virov, prevelika naseljenost nekaterih predelov Zemlje in s tem onesnaževanje zraka, rast industrije in večanje števila prebivalstva na svetu, so le nekateri dejavniki, ki našo Zemljo močno ogrožajo.

Letošnja tema je Planet proti plastiki, kar je poziv k zmanjšanju uporabe plastike v dobro zdravja ljudi in planeta. Med zahtevami je 60-odstotno zmanjšanje proizvodnje plastike do leta 2040 s končnim ciljem zagotoviti prihodnost brez plastike za prihajajoče generacije.

V Sloveniji letno nastane nekaj več kot 60.000 ton odpadne plastike, približno toliko se je tudi reciklira. Leta 2022 je bilo izmerjenih 5,9 tone emisij toplogrednih plinov v ekvivalentu CO2 na prebivalca, kar je bilo pod povprečjem EU-27. (Vir: SURS)

Zavedati se moramo dejstva, da Zemljo najbolj ogroža človek. Zaradi človeka so v nevarnosti rastline, ptice in druge živali, oceani, reke, travniki in gozdovi. Vse našteto je za nas nekako samoumevno, zato si težko predstavljamo, kako bi se sprehajali, če ne bi imeli gozdov, travnikov, živali, rek in kako bi živeli, če bi Zemlja nekoč preprosto nehala obstajati.

Vsak lahko prispeva svoj delček odgovornosti k ohranitvi tega lepega planeta, zato:

  • podprite naše opraševalce z izbiro ustreznih rastlin,
  • očistite vso plastiko v soseski in jo ustrezno reciklirajte,
  • zamenjajte izdelke v kuhinji in za gospodinjska opravila za biološko razgradljive,
  • zmanjšajte, ponovno uporabite in reciklirajte,
  • posadite drevo,
  • ustavite pesticide in kemikalije na vrtu,
  • varčujte z vodo in električno energijo,
  • pomislite na hrano, ki jo zavržete, in svojo prehrano
  • in praznujte dan Zemlje vsak dan!

Vsak dan naredite nekaj, s čimer bomo naš planet ohranili v boljši kondiciji, za kar vam bodo hvaležne še naslednje generacije, predvsem pa Zemlja sama.

 

Prispevek pripravila: J. Šabić

 

Oznake: ,