Šolski dokumenti

Hišni red (26. 9. 2017)

Pravila šolskega reda (30. 9. 2019)

Pravila prilagajanja šolskih obveznosti (30. 8. 2013)

Pravila o šolski prehrani (27. 9. 2017)

Vzgojni načrt (maj 2009)

 


 

Prijavnica – varstvo vozačev > Prevozi

Prijavnica – interesne dejavnosti > Predmetnik > Interesne dejavnosti

Obvestilo – odhodi iz PB in spremstvo > Predmetnik > Podaljšano bivanje

Vloge – statusi > Statusi

Vloga – subvencioniranje > Plačevanje stroškov in subvencioniranje

Vloga za prepis na OŠ LA Grosuplje > Svetovalna služba

Obvestilo staršev o izobraževanju na domu > Svetovalna služba