Slovenski dan brez zavržene hrane

Na naši šoli obeležujemo slovenski dan brez zavržene hrane

Z obeležitvijo slovenskega dneva brez zavržene hrane, ki letos pod okriljem Lidla Slovenija, programa Ekošole ter ostalih partnerjev poteka tretjič zapored, smo na naši šoli pokazali, da se resno zavedamo in tudi aktivno naslavljamo globalno težavo zavržene hrane. Slovenski dan brez zavržene hrane je pobuda, s pomočjo katere si poleg širše javnosti tudi izobraževalne ustanove prizadevamo preprečevati nastajanje odpadne in zavržene hrane, spodbujamo ponovno uporabo ostankov hrane in to znanje predajamo svojim učencem.

Marsikdo se sploh ne zaveda, kakšne vse so lahko posledice, ko v smeti vrže še užitno živilo, saj ima zavržena hrana negativne družbene, gospodarske in okoljske posledice. V nič gredo vsi viri, ki so bili uporabljeni za njeno pridelavo, vključno z vodo, zemljo, energijo, delom in kapitalom. Zavržena hrana lahko negativno vpliva tudi na varnost preskrbe s hrano in razpoložljivost hrane ter prispeva k povečanju stroškov hrane.

Poleg tega odlaganje zavržene hrane na odlagališčih povzroča emisije toplogrednih plinov, pri čemer je kar 8-10 % svetovnih emisij toplogrednih plinov povezanih s hrano, ki se ne zaužije. Zato lahko zmanjšanje količine zavržene hrane prinese večplastne koristi za ljudi in planet – izboljšuje prehransko varnost, obravnava podnebne spremembe, prihrani denar ter zmanjšuje pritiske na tla, vodo, biotsko raznovrstnost in sisteme ravnanja z odpadki.

Zato smo izjemno ponosni, da smo letos pristopili k slovenskemu dnevu brez zavržene hrane in da lahko to problematiko otrokom predstavimo na njim zanimiv in poučen način. V okviru pobude smo na Tovarniški za vse 6. razrede pripravili izobraževanja na temo zavržene hrane, ki smo jih izvedli v času razrednih ur.

24. april je tudi uradno postal slovenski dan brez zavržene hrane

Slovenski dan brez zavržene hrane je leta 2021 potekal prvič, njegovi podporniki (Lidl Slovenija, program Ekošola, Ekologi brez meja, Zveza prijateljev mladine Slovenije, TAM TAM, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo s projektom LIFE IP CARE4CLIMATE, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Etri skupina z Mini tovarno) pa so se povezala v partnersko sodelovanje z misijo, da en dan v letu namenimo ozaveščanju javnosti, spodbujanju k zmanjševanju in preprečevanju nastanka zavržene hrane ter izobraževanju o praktični uporabi neporabljenih prehrambnih izdelkov. Prav na pobudo partnerjev projekta je Vlada RS na nedavni seji sprejela Sklep o razglasitvi slovenskega dne brez zavržene hrane, ki ga bomo, kot že pretekli dve leti, obeleževali 24. aprila. Na ta dan bodo sedaj vsako leto potekale različne aktivnosti, povezane s preprečevanjem izgub hrane in odpadne hrane.

 

Otroci so kot spužve, ki kar srkajo in srkajo znanje. Zato si vztrajno prizadevamo, da bi jih, poučili o pomenu spoštljivega ravnanja s hrano in zmanjševanju zavržene hrane. Začnite s hrano ravnati odgovorno, premišljeno in skrbno. Tudi vas vabimo, da začnete s hrano ravnati odgovorneje ter bolj premišljeno in preudarno.

Ali ste vedeli?

Kljub temu, da zaradi lakote in podhranjenosti trpi okoli 800 milijonov ljudi, se na svetu zavrže približno 17 % proizvedene hrane. Globalno gledano je 2 % zavržejo trgovci, 5 % gostinci, največ, 11 %, pa gospodinjstva.  Če želite ustvariti boljši svet brez zavržene hrane, skupaj z nami podprite Slovenski dan brez zavržene hrane in postanite zgled drugim. https://www.boljsi-svet.si/hrana-ni-za-tjavendan/dan-brez-zavrzene-hrane/

Metan, močan toplogredni plin, ki ima 84-krat večjo moč segrevanja kot ogljikov dioksid, nastaja zlasti z gnitjem zavržene hrane na odlagališčih. Da tam pristane, so v največji meri kriva gospodinjstva. Če želite ustvariti boljši svet brez zavržene hrane, skupaj z nami podprite Slovenski dan brez zavržene hrane in postanite zgled drugim.

https://www.boljsi-svet.si/hrana-ni-za-tjavendan/dan-brez-zavrzene-hrane/

 

Verjamemo, da lahko z majhnimi dejanji dosežemo velike spremembe.

Naj hrana ne bo odpadek.

 

Ponujamo vam tudi nekaj okusnih receptov, s katerimi boste zagotovo obogatili vaše jedilnike in s tem naredili tudi nekaj dobrega za okolje in vašo denarnico.

https://www.lidl.si/sl/katalog/reciklirana-kuharija-2021/view/flyer/page/2

Dober tek!

 

Ekipa Ekošole

 

Prispevek pripravila: Maja Kržišnik

 

Oznake: ,