Sprememba meril v primeru omejitve vpisa v srednje šole

Na spletni strani MIZŠ je objavljeno Obvestilo o spremembi sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa v srednjo šolo za šolsko leto 2021/22:

»Če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na posamezni šoli v posameznem izobraževalnem programu na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu, se izbira med kandidati opravi na podlagi točk, pridobljenih iz zaključnih ocen v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.«.

 

Tadeja Podgorelec

 

Oznake: , , , ,