Spoštovani starši in učitelji,

tudi v letošnjem šolskem letu vas vabimo, da v akciji Napolnimo šolsko torbo skupaj priskrbimo delovne zvezke za učence naše šole, ki izhajajo iz družin s težko socialno-ekonomsko situacijo.

Če vam možnosti dopuščajo, lahko prevzamete nakup delovnih zvezkov za določenega učenca, in sicer tako, da kupite delovni zvezek, ki je na seznamu, in ga prinesete v tajništvo na matični šoli do 23. 8. 2021. K delovnim zvezkom lahko dodate tudi šolske potrebščine po lastni izbiri.

V tabeli so učenci označeni s šifro, naveden je delovni zvezek s ceno, paket delovnih zvezkov pa je razdeljen na manjše enote. Darovalci se zavežete za nakup tako, da namero prek e-pošte potrdite svetovalni delavki Katarini Jazbinšek (katarina.jazbinsek1(at)oslag.si) do 13. 8. 2021.

Za nakup delovnih zvezkov za učence Rome koristimo občinska sredstva, potrebščine pa priskrbijo sami.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vsak prispevek.

Napolnimo šolsko torbo je projekt, ki nam odpre oči za sočloveka in polni srce z dobroto.

 

Šifra učenca Zaporedna številka Delovni zvezek Cena Še na voljo?
A1 1 J. Skela, A. Kresevič: TOUCHSTONE 9, 3. izdaja, delovni zvezek za angleščino v 9. razredu osnovne šole, prenova 2019,Tangram, EAN 9789616239462 15,90 € NE
A1 2 M. Burkeljca et al.: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, delovni zvezek za zgodovino v 9. razredu, ROKUS KLETT, EAN 9789612713003 14,85 € NE
A1 3 A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 9, samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost, prenova 2020, ROKUS KLETT, EAN 16,50 € NE
A1 4 A. Smrdu: OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE (SVET KEMIJE 9), delovni zvezek za kemijo v 9. razredu osnovne šole, JUTRO, EAN 9789616746694 12,90 € NE
A1 5 D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 9, iRokus+, interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 9. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT, EAN 3831075927360 14,90 € NE
A1 6 H. Verdev: RAZISKUJEM SLOVENIJO 9, samostojni delovni zvezek za geografijo v 9. razredu, ROKUS KLETT, EAN 9789612716592 11,50 € NE
A2 7 J. Skela, A. Kresevič: TOUCHSTONE 9, 3. izdaja, delovni zvezek za angleščino v 9. razredu osnovne šole, prenova 2019,Tangram, EAN 9789616239462 15,90 € NE
A2 8 M. Burkeljca et al.: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, delovni zvezek za zgodovino v 9. razredu, ROKUS KLETT, EAN 9789612713003 14,85 € NE
A2 9 A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 9, samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost, prenova 2020, ROKUS KLETT, EAN 16,50 € NE
A2 10 A. Smrdu: OD MOLEKULE DO MAKROMOLEKULE (SVET KEMIJE 9), delovni zvezek za kemijo v 9. razredu osnovne šole, JUTRO, EAN 9789616746694 12,90 € NE
A2 11 D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 9, iRokus+, interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 9. razredu osnovne šole, ROKUS KLETT, EAN 3831075927360 14,90 € NE
A2 12 H. Verdev: RAZISKUJEM SLOVENIJO 9, samostojni delovni zvezek za geografijo v 9. razredu, ROKUS KLETT, EAN 9789612716592 11,50 € NE

 

Svetovalne delavke

 

Oznake: ,