Delovanje svetovalne službe v času zaprtja šole

Svetovalne delavke smo učencem in staršem na voljo tudi v času, ko je šola zaprta.

Na nas se lahko obrnete prek e-pošte. V e-sporočilu na kratko opišite vašo stisko in navedite telefonsko številko, na katero vas bomo, če bo potrebno, poklicali. Vendar pa je pomembno vedeti, da tak način e-sodelovanja ne more biti enak osebnemu pogovoru.

 

Antonela Vovk antonela.vovk(at)oslag.si DE Adamičeva, subvencije
Janja Pečelin janja.pecelin(at)oslag.si PŠ Žalna, PŠ Kopanj
Meta Kumer meta.kumer(at)oslag.si PŠ Št. Jurij
Petra Radujko petra.radujko(at)oslag.si ME Tovarniška (6. in 7. razred)
Tadeja Podgorelec tadeja.podgorelec(at)oslag.si ME Tovarniška (8. in 9. razred, vpis v SŠ)

 

Ob pojavu resnih težav (nasilje v družini, samopoškodovanje, motnje hranjenja idr.) se nemudoma obrnite na pristojne inštitucije in se vključite v ustrezno obravnavo.

Kam po pomoč?

TOM, Telefon za otroke in mladostnike v stiski (tel.: 116 111)

TOM ponuja tudi obsežen seznam drugih organizacij, ki nudijo pomoč.

Društvo SOS (tel.: 080 11 55)

Društvo za nenasilno komunikacijo (tel.: 031 770 120)

Center za socialno delo Grosuplje (tel.: 01/ 781 80 50)

Policijska postaja Grosuplje (tel.: 113 ali 01/ 781 83 80)

Zdravstveni dom Grosuplje (tel.: 112 ali 01/ 781 84 00)

Rdeči križ Grosuplje (tel.: 051 380 351)

 

 

 
 

Več prispevkov iz Aktualno