Dan: 2. maja, 2021

  • Obnovimo našo Zemljo

    Obnovimo našo Zemljo

    Letošnja tema dneva Zemlje je Obnovimo našo Zemljo. V 5. b razredu smo tekom leta kar nekaj ur namenili pogovoru o spremembah, ki jih doživlja naš planet; izčrpavanje surovin, ogljični odtis, naraščanje temperature, taljenje ledenikov, prenaseljenost planeta in vedno večje […]

    Več →