Govorilne ure in roditeljski sestanki 2020/21

 


Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure bodo na posameznih enotah naše šole po določenem razporedu. Z vsakim učiteljem se bo možno pogovoriti tudi v času dopoldanskih govorilnih ur, ki jih ima vsak učitelj v svojem urniku enkrat tedensko.

Razpored:

 

 

Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek Razredna stopnja Predmetna stopnja

1. razred

DE Adamičeva

PŠ Št. Jurij

PŠ Žalna

31. 8. 2020

 

 

 

 

 

 

PŠ Kopanj 1. 9. 2020  

2., 3. razred

DE Adamičeva

7. 9. 2020

 

 

8., 9. razred

Matična šola

3. 9. 2020

 

4., 5., 6., 7. razred

Matična šola

8. 9. 2020

 

9. 9. 2020

 

2., 3., 4., 5. razred

PŠ Kopanj

7. 9. 2020

 

2., 3., 4., 5. razred

PŠ Št. Jurij

PŠ Žalna

8. 9. 2020

 

 

 

2. roditeljski sestanek

 

Razredna stopnja

 

Predmetna stopnja

6., 7. razred ob 16.30

4., 5., 8. razred ob 18.00

Matična šola

PŠ Kopanj

PŠ Žalna

PŠ Št. Jurij

Ponedeljek, 8. 3. 2021

 

 

 

 

 

Torek, 9. 3. 2021

 

 

 

 

 

 

3. roditeljski sestanek skliče razrednik glede na vsebino (šola v naravi, tabor, poklicno usmerjanje ipd.).

 

 

Popoldanske govorilne ure

Razredna stopnja (17.00–18.30) Predmetna stopnja (17.00–18.30)
Ponedeljek, 12. 10. 2020 Torek, 13. 10. 2020
Ponedeljek, 9. 11. 2020 Torek, 10. 11. 2020
Ponedeljek, 14. 12. 2020 Torek, 15. 12. 2020
Ponedeljek, 8. 3. 2021 Torek, 9. 3. 2021
Ponedeljek, 12. 4. 2021 Torek, 13. 4. 2021
Ponedeljek, 10. 5. 2021 Torek, 11. 5. 2021

 

Kontaktni podatki in lokacije popoldanskih GU strokovnih delavcev

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj

Antonič Elida elida.antonic(at)oslag.si T
Arko Eva eva.arko(at)oslag.si A
Bagon Špela spela.bagon(at)oslag.si T
Benčina Erika erika.bencina(at)oslag.si T
Benedik Sabina sabina.benedik(at)oslag.si T
Bižal Rogale Petra petra.bizalrogale(at)oslag.si T
Bobnar Brigita brigita.bobnar(at)oslag.si A
Bolkovič Andreja andreja.bolkovic(at)oslag.si A
Brezigar Barbara barbara.brezigar(at)oslag.si A
Čepe Lidija lidija.cepe(at)oslag.si K
Čopar Jon jon.copar(at)oslag.si A
Daugul Irena irena.daugul(at)oslag.si T
Duša Boža boza.dusa(at)oslag.si J
Erjavec Sabina sabina.erjavec(at)oslag.si T
Erjavec Stanislava stanislava.erjavec(at)oslag.si Ž
Erjavec Mihovec Mateja mateja.erjavecmihovec(at)oslag.si Ž
Furlan Marina marina.furlan(at)oslag.si T
Gabrijel Cotič Barbka barbka.gabrijelcotic(at)oslag.si T
Gačnik Anita anita.gacnik(at)oslag.si A
Galli Tanja tanja.galli(at)oslag.si A
Gazi Legan Alenka alenka.gazilegan(at)oslag.si J
Gjerkeš Matejka matejka.gjerkes(at)oslag.si T
Goričar Metka metka.goricar(at)oslag.si T
Grad Manja manja.grad(at)oslag.si T
Gregorčič Lenarčič Brigita brigita.gregorciclenarcic(at)oslag.si T
Hočevar Klavdija klavdija.hocevar(at)oslag.si T
Jerončič Nina nina.jeroncic(at)oslag.si J
Jerovšek Urška urska.jerovsek(at)oslag.si T
Kanižar Marjeta marjeta.kanizar(at)oslag.si T
Kastelec Anica anica.kastelec(at)oslag.si Ž
Kastelic Lidija lidija.kastelic(at)oslag.si A
Kastelic Melita melita.kastelic(at)oslag.si T
Kastelic Saša sasa.kastelic(at)oslag.si A
Klinc Petra petra.klinc(at)oslag.si Ž
Klinc Kristina kristina.klinc(at)oslag.si K
Knez Tjaša tjasa.knez(at)oslag.si A
Kocjančič Nataša natasa.kocjancic(at)oslag.si T
Komel Aja aja.komel(at)oslag.si A
Kos Jana jana.kos(at)oslag.si A
Koželj Urša ursa.kozelj(at)oslag.si T
Krajcer Boža boza.krajcer(at)oslag.si T
Krivec Darja darja.krivec(at)oslag.si T
Krivec Verena verena.krivec(at)oslag.si T
Kumer Meta meta.kumer(at)oslag.si J
Kump Gašper gasper.kump(at)oslag.si T
Lakota Banić Sara sara.lakotabanic(at)oslag.si A
Lavrenčič Nina nina.lavrencic(at)oslag.si T
Lipovšek Matjaž matjaz.lipovsek(at)oslag.si T
Lupšina Mateja mateja.lupsina(at)oslag.si T
Majzelj Kralj Maja maja.majzeljkralj(at)oslag.si T
Malnar Aleš ales.malnar(at)oslag.si Ž
Marolt Nataša natasa.marolt(at)oslag.si A
Martinc Petra petra.martinc(at)oslag.si A
Mehlin Germana germana.mehlin(at)oslag.si J
Milenković Zoran zoran.milenkovic(at)oslag.si A
Mišič Maja maja.misic(at)oslag.si Ž
Mrak Anja anja.mrak(at)oslag.si Ž
Mrzelj Miša misa.mrzelj(at)oslag.si J
Novak Nastja nastja.novak(at)oslag.si J
Novljan Andrej andrej.novljan(at)oslag.si T
Pavelšek Ivan ivan.pavelsek(at)oslag.si J
Pečelin Janja janja.pecelin(at)oslag.si Ž
Pečnik Jožica jozica.pecnik(at)oslag.si T
Pekolj Zvonka zvonka.pekolj(at)oslag.si T
Perko Andrejka andrejka.perko(at)oslag.si K
Peršin Simona simona.persin(at)oslag.si A
Pevec Suzana suzana.pevec(at)oslag.si T
Pirnat Dragica dragica.pirnat(at)oslag.si A
Podgorelec Tadeja tadeja.podgorelec(at)oslag.si T
Pogačar Helena helena.pogacar(at)oslag.si T
Pogačar Marjeta marjeta.pogacar(at)oslag.si J
Pogorelčnik Burger Tanja tanja.pogorelcnikburger(at)oslag.si Ž
Potočnik Sandra sandra.potocnik(at)oslag.si T
Potokar Simona simona.potokar(at)oslag.si A
Radujko Petra petra.radujko(at)oslag.si T
Rakar Irena irena.rakar(at)oslag.si Ž
Rebič Černe Ana ana.rebiccerne(at)oslag.si T
Remše Tadeja tadeja.remse(at)oslag.si T
Skender Žužek Mateja mateja.skenderzuzek(at)oslag.si T
Skočir Petra petra.skocir(at)oslag.si T
Sokolovič Maja maja.sokolovic(at)oslag.si Ž
Stanovnik Katarina Petra katarinapetra.stanovnik(at)oslag.si T
Steklačič Karmen karmen.steklacic(at)oslag.si J
Steklasa Marta marta.steklasa(at)oslag.si T
Strnad Milena milena.strnad(at)oslag.si T
Strojan Marko marko.strojan(at)oslag.si T
Stropnik Kunič Nina nina.stropnikkunic(at)oslag.si T
Strušnik Manica manica.strusnik(at)oslag.si Ž
Šabić Jasmina jasmina.sabic(at)oslag.si T
Šajn Lidija lidija.sajn(at)oslag.si K
Šeme Mušič Polona polona.sememusic(at)oslag.si J
Škoda Škerjanc Mojca mojca.skodaskerjanc(at)oslag.si T
Šuštar Meglen Ana ana.sustarmeglen(at)oslag.si Ž
Tesovnik Romana romana.tesovnik(at)oslag.si T
Thaler Estera estera.thaler(at)oslag.si T
Thaler Igor igor.thaler(at)oslag.si T
Tomažin Jana jana.tomazin(at)oslag.si T
Tomšič Dejan dejan.tomsic(at)oslag.si T
Traven Maruša marusa.traven(at)oslag.si J
Trontelj Marija marija.trontelj(at)oslag.si Ž
Trontelj Primož primoz.trontelj(at)oslag.si T
Turk Vida vida.turk(at)oslag.si A
Uratnik Bernardka bernardka.uratnik(at)oslag.si T
Vehar Bruno bruno.vehar(at)oslag.si T
Vidmar Sabina sabina.vidmar(at)oslag.si T
Vovk Antonela antonela.vovk(at)oslag.si A
Vrhovec Darja darja.vrhovec(at)oslag.si J
Zabukovec Alenka alenka.zabukovec(at)oslag.si A
Zajc Urška urska.zajc(at)oslag.si T
Zajec Branka branka.zajec(at)oslag.si A
Zalašček Nastja nastja.zalascek(at)oslag.si Ž
Zaletelj Helena helena.zaletelj(at)oslag.si J
Zalokar Kuhar Helena helena.zalokarkuhar(at)oslag.si T
Zidar Nataša natasa.zidar(at)oslag.si J
Zoran Nina nina.zoran(at)oslag.si J
Zrimšek Špela spela.zrimsek(at)oslag.si Ž
Zupančič Janja janja.zupancic(at)oslag.si T
Zupančič Mateja mateja.zupancic(at)oslag.si T
Žagar Tanja tanja.zagar(at)oslag.si Ž
Žerdin Irena irena.zerdin(at)oslag.si T
***Vsi e-poštni naslovi, objavljeni na spletnih straneh OŠ LA Grosuplje, vsebujejo namesto znaka "@" nadomestni zapis "(at)" zaradi varovanja šolskih e-poštnih naslovov pred neželeno pošto. Prosimo vas, da pri pošiljanju e-pošte zapis "(at)" zamenjate z znakom "@". Hvala za razumevanje.

 

Dopoldanske govorilne ure

Staršem je tedensko omogočen stik z učitelji v času dopoldanskih govorilnih ur.

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj

Seznam dopoldanskih govorilnih ur:

 

Razredniki in matične učilnice

 • T: ME Tovarniška
 • A: DE Adamičeva
 • J: PŠ Št. Jurij
 • Ž: PŠ Žalna
 • K: PŠ Kopanj

 

Razredniki v šolskem letu 2020/21

Dislocirana enota Adamičeva

1. a Dragica Pirnat
1. b Brigita Bobnar
1. c Ana Potokar Blatnik
1. d Jana Kos
2. a Nataša Marolt
2. b Saša Kastelic
2. c Tjaša Knez
3. a Anita Gačnik
3. b Lidija Kastelic
3. c Andreja Bolkovič

 

Matična enota Tovarniška

4. a Irena Žerdin
4. b Zvonka Pekolj
4. c Sabina Benedik
5. a Suzana Pevec
5. b Urška Jerovšek
5. c Gašper Kump
6. a Estera Thaler
6. b Mateja Skender Žužek
6. c Nina Lavrenčič
6. d Mojca Škoda Škerjanc
7. a Tadeja Remše
7. b Katarina Petra Stanovnik
7. c Igor Thaler
7. d Ana Rebič Černe
7. e Mateja Zupančič
8. a Irena Daugul
8. b Bruno Vehar
8. c Sandra Potočnik
8. d Špela Bagon
8. e Klavdija Hočevar
9. a Jana Tomažin
9. b Barbka Gabrijel Cotič
9. c Andrej Novljan
9. d Boža Krajcer
9. e Helena Pogačar

 

Podružnična šola Št. Jurij

1. a Polona Šeme Mušič
2. a Darja Vrhovec
3. a Miša Mrzelj
3. b Maruša Traven
4. a Nataša Zidar
4. b Nina Zoran
5. a Alenka Gazi Legan
5. b Germana Mehlin

 

Podružnična šola Žalna

1. a Anja Mrak
2. a Maja Mišič
2. b Špela Zrimšek
3. a Mateja Erjavec Mihovec
4. a Irena Rakar
4. b Tanja Žagar
5. a Petra Klinc
5. b Tanja Pogorelčnik Burger

 

Podružnična šola Kopanj

1. a/2. a/3. a Lidija Čepe
4. a/5. a   Andrejka Perko