Dan: 5. marec, 2020

  • Kranjska Gora in mi, 6. d ter 6. e

    Kranjska Gora in mi, 6. d ter 6. e

    Sonce, sneg, dobra hrana, slapovi in pohod. Kmalu pa še zabavni večer! Dovolj besed, oglejte si utrinke zimske šole v naravi.   Zapisala: M. Zupančič Fotografirale: M. Skender Žužek, B. Brezigar, M. Gjerkeš, M. Zupančič

    Več →