Dan: 1. oktobra, 2019

  • Pozitivna komunikacija v 5. razredu

    Pozitivna komunikacija v 5. razredu

    ”Smo najstarejši učenci na DE Adamičeva … Mi smo najpametnejši … Vodimo mlajše … Prvarjem pokažemo, kako potekajo stvari na šoli … Vsi se morajo obnašati tako, kot mi rečemo …” Iz besed petošolcev je zaznati, da se počutijo pomembne. […]

    Več →